Indutrade har tecknat avtal om att förvärva Crysberg A/S

Indutrade har idag ingått ett avtal med avsikt att förvärva samtliga aktier i Crysberg A/S, Danmark (www.crysberg.dk), med en årsomsättning om cirka 70 MDKK.

Crysberg utvecklar och tillverkar elektroniska styrsystem främst för bevattningsanläggningar av bl.a. parker, idrottsanläggningar och golfbanor men även för allmän industri.

Tillträde förväntas ske i mitten av augusti 2016.

Crysberg kommer att ingå i Indutrades affärsområde Measurement & Sensor Technology. Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Indutrades resultat per aktie.

Stockholm den 1 juli 2016

INDUTRADE AB (publ)