Indutrade förvärvar Vacuum Engineering Services Ltd

Indutrade har tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Vacuum Engineering Services Ltd (www.vac-eng.com), Manchester, Storbritannien, med en årsomsättning om cirka 9 MGBP.

Vacuum Engineering är en ledande tillverkare av utrustning för läcksökning. 80% av bolagets försäljning sker på export. Kunderna utgörs främst av underleverantörer till bilindustrin men viktiga kunder finns även inom andra branscher som ventilation, brandskydd och gasmätning.

Tillträde sker idag och bolaget kommer att ingå i Indutrades affärsområde Special Products. Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Indutrades resultat per aktie.

Stockholm den 5 juli 2016

INDUTRADE AB (publ)