Indutrade förvärvar Scanmaskin

Indutrade har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Scanmaskin-koncernen (www.scanmaskin.se), med en årsomsättning om cirka 120 MSEK.

Koncernens verksamhet är uppdelad i två huvudområden;

  • Egenutvecklade maskiner
  • Markbeläggningsmaterial

Scanmaskin tillverkar golvslipnings-, ytbehandlings- och poleringsutrustning. Bolaget har ett brett sortiment av slip-och polermaskiner samt markbeläggningsmaterial. Kunderna finns främst i Europa och USA och utgörs i huvudsak av professionella golvläggare, markanläggningsföretag och maskinuthyrningsbolag.

Tillträde sker idag och bolaget kommer att ingå i Indutrades affärsområde Fluids & Mechanical Solutions. Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Indutrades resultat per aktie.

Stockholm den 8 november 2016

INDUTRADE AB (publ)