Indutrade förvärvar Alphr Technology Ltd

Indutrade har tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Alphr Technology Ltd, Storbritannien (www.alphrtechnology.co.uk), med en årsomsättning om cirka 7 MGBP.

Alphr Technology utvecklar och tillverkar kundanpassad utrustning för automatiserad montering och kontroll av produkter i automatiserade produktionslinor. Produktkontrollen inkluderar visuell inspektion, elektronisk testning, läcksökning och flödeskontroll. Kunderna finns primärt i bilindustrin och 75% av omsättningen går på export.

Tillträde sker omgående och bolaget kommer att ingå i Indutrades affärsområde Special Products. Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Indutrades resultat per aktie.

Stockholm den 21 september 2016

INDUTRADE AB (publ)