Ändrat antal aktier och röster i Indutrade AB (publ)

Som tidigare har offentliggjorts beslutade årsstämman den 27 april 2016 om en fondemission 2:1 med avstämningsdag den 27 maj 2016.

Fondemissionen innebär att antalet aktier och röster i bolaget har ökat med 80 000 000 under maj 2016. Per den 31 maj 2016 uppgår det totala antalet aktier och röster i Indutrade AB (publ) till 120 000 000.

Stockholm den 31 maj 2016

INDUTRADE AB (publ)