Valberedningens förslag till styrelse i Indutrade AB

Valberedningen föreslår att Johnny Alvarsson, Michael Bertorp, Eva Färnstrand, Bengt Kjell, Ulf Lundahl och Mats Olsson omväljs som ledamöter i styrelsen. Till ny styrelseledamot föreslås Martin Lindqvist. Martin är sedan 1 januari 2011 verkställande direktör i SSAB, som är en internationellt ledande leverantör av höghållfasta stål med bas i Västeuropa och Nordamerika. Martin Lindqvist var därförinnan affärsområdeschef för Europa, Middle East och Afrika inom SSAB och har under flera år verkat som ekonomi- och finansdirektör på SSAB. Valberedningen föreslår vidare omval av Bengt Kjell som ordförande i styrelsen. 

Valberedningens förslag innebär att styrelsen under kommande mandatperiod kommer att utökas med en person och bestå av sju ledamöter.                

Stockholm den 15 februari 2011 

Valberedningen

 Indutrades årsstämma äger rum klockan 16.00 den 27 april 2011 på Summit, Grev Turegatan 30 i Stockholm.

         För ytterligare information, kontakta valberedningens ordförande Carl-Olof By på telefon 08-666 64 00 eller e-post valberedningen@indutrade.se.