Rapporttillfällen och Årsstämma i Indutrade AB 2012

Tisdag 14 februari              Bokslutskommuniké 2010

Torsdag 3 maj                    Delårsrapport januari – mars

Torsdag 3 maj                    Årsstämma i Stockholm

Tisdag 24 juli                      Delårsrapport januari – juni

Måndag 5 november          Delårsrapport januari – september

Stockholm den 16 november 2012

INDUTRADE AB (publ)

         För ytterligare information vänligen kontakta:
         
         Johnny Alvarsson, VD och koncernchef, tel 070 589 17 95.