Publicering av Indutrades årsredovisning 2010

Indutrades årsredovisning för räkenskapsåret 2010 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida www.indutrade.se (svensk version). Den engelska versionen kommer att finnas tillgänglig på hemsidan om cirka en vecka. 

För att minska miljöbelastningen har Indutrade beslutat att från och med i år inte längre trycka och distribuera årsredovisningen. Ett utskrivet exemplar kan beställas på bolagets hemsida för den som önskar.

Stockholm den 31 mars 2011

  

INDUTRADE AB (publ)

  

För ytterligare information vänligen kontakta:
Johnny Alvarsson, VD och koncernchef, tel 070 589 17 95.