Indutrades förvärv av schweiziska Aschera Holding genomfört

Indutrade har i dag genomfört förvärvet av samtliga aktier i Aschera Holding AG, moderbolag i den schweiziska industrikoncernen Abima, med en årsomsättning om cirka 400 mkr.

 

Koncernen har drygt 170 anställda i Schweiz, Österrike och Tyskland och består av sju nischade försäljningsbolag med fokus på teknisk problemlösning. Bolagen har specialistkompetens inom främst fyra områden: kontroll och styrning av flöden, isolering mot kyla, värme och ljud, rosteliminering och brandsäkerhet.

Kunderna finns främst inom industrisegmenten läkemedel, energi, kemi, petrokemi, livsmedel, papper och massa samt VA. Viktiga produktgrupper är ventiler och aktuatorer.

Tillträde sker idag och Abima-koncernen kommer att ingå i Indutrades affärsområde Special Products som 2009 hade en nettoomsättning om 1 877 mkr.

Förvärvet bedöms ha en marginell positiv påverkan på Indutrades resultat per aktie. 

Stockholm den 4 januari 2011 

INDUTRADE AB (publ)

         För ytterligare information vänligen kontakta:
         
         Johnny Alvarsson, VD och koncernchef, tel: +46 70 589 17 95.