Indutrade växer i Benelux

Indutrade har tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i teknikförsäljningsbolagen Mijnsbergen B.V. och ATB Automation med verksamhet i Nederländerna och Belgien och en årsomsättning om cirka 60 mkr.

Bolagen levererar kundanpassade lösningar med ett brett produktsortiment inom kraftöverföring och styrteknik. Produktsortimentet består av bl.a. elektromekaniska ställdon, kedjor, växelmotorer, lyftsystem, frekvensomriktare och kopplingar. Kunderna finns främst inom industrisegmenten verkstad, automation, bygg, fordon och livsmedel.

Tillträde sker idag och bolaget kommer att ingå i Indutrades affärsområde Special Products som 2009 hade en nettoomsättning om 1 877 mkr. 

Förvärvet bedöms ha en marginell positiv påverkan på Indutrades resultat per aktie.

Stockholm den 7 januari 2011 

INDUTRADE AB (publ)

         För ytterligare information vänligen kontakta:
         
         Johnny Alvarsson, VD och koncernchef, tel: +46 70 589 17 95.