Indutrade stärker sin position inom medicinteknik

Indutrade har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i AD MediCal AB med en årsomsättning om cirka 30 mkr.

AD MediCal levererar produkter, service och underhåll av avancerad medicinteknisk utrustning. Bolaget erbjuder en unik kombination av produktförsäljning och tjänster, som tillsammans utgör kärnan i kundernas steriliserings- och desinfektionsarbete. Kunderna finns inom sjuk- och tandvården, läkemedels- och forskningsindustrin.

Tillträde sker idag och bolaget kommer att ingå i Indutrades affärsområde Industrial Components. Förvärvet bedöms ha en marginell positiv påverkan på Indutrades resultat per aktie.

Stockholm den 5 oktober 2011 

INDUTRADE AB (publ)

         För ytterligare information vänligen kontakta:
         Johnny Alvarsson, VD och koncernchef, tel 070 589 17 95.