Indutrade gör inkråmsförvärv i Finland

Indutrades finländska dotterbolag Recair Oy har förvärvat luftbehandlingsverksamheten från Enervent Oy med en årsomsättning om cirka 17 mkr.

Verksamheten tillverkar automatreglerade luftbehandlingsaggregat och kompletterar Recairs befintliga produktsortiment. 

Verksamheten kommer att ingå i Recair Oy som i sin tur ingår i Indutrades affärsområde Engineering & Equipment. Förvärvet bedöms ha en marginell positiv påverkan på Indutrades resultat per aktie.

Stockholm den 9 augusti 2011

INDUTRADE AB (publ)

         För ytterligare information vänligen kontakta:
         
         Johnny Alvarsson, VD och koncernchef, tel 070 589 17 95.