Indutrade förvärvar Torell Pump

Indutrade har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Torell Pump AB med en årsomsättning om cirka 40 mkr.

Torell Pump säljer pumpar, kompressorer och utrustning för rening av kommunalt och industriellt råvatten, processvatten samt avloppsvatten. Bolaget har en stark position inom applikationer för industri, marin verksamhet, avloppsreningsverk, vattenverk och kylsystem.

Tillträde sker idag och bolaget kommer att ingå i Indutrades affärsområde Flow Technology. Förvärvet bedöms ha en marginell positiv påverkan på Indutrades resultat per aktie.

Stockholm den 13 juni 2011 

INDUTRADE AB (publ)

         För ytterligare information vänligen kontakta:
         
         Johnny Alvarsson, VD och koncernchef, tel 070 589 17 95.