Indutrade förvärvar elektronikföretag i Luleå

Indutrade har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Abelko Innovation AB med en årsomsättning om cirka 60 mkr.

Abelko erbjuder specialanpassade lösningar för energimätning, fjärrstyrning, fastighetsautomation, energioptimering och driftövervakning. Lösningarna baseras på egenutvecklade teknikplattformar och kunderna återfinns bl.a. inom verkstadsindustri, medicinteknik, energi och fastighetsförvaltning. Abelko utgör ett bra komplement till andra bolag inom Indutrade som bedriver liknade verksamhet såsom Pentronic, Flintec, Gedevelop, Labkotec och Damalini. 

Tillträde sker idag och Abelko kommer att ingå i Indutrades affärsområde Special Products. 

Förvärvet bedöms ha en marginell positiv påverkan på Indutrades resultat per aktie.

Stockholm den 7 februari 2011 

INDUTRADE AB (publ)

         För ytterligare information vänligen kontakta:
         Johnny Alvarsson, VD och koncernchef, tel 070 589 17 95.