Indutrade förvärvar Dantherm Filtration Oy

Indutrade har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i finska Dantherm Filtration Oy med en årsomsättning om cirka 30 mkr. 

Dantherm Filtration, som ingår i Nederman-koncernen, är specialister inom luftfiltrering och levererar kundanpassade lösningar och komponenter till kunder inom industrier som exempelvis skog, papper, metall och återvinning. Produktsortimentet består av bland annat system för spånavskiljning, ytbehandling, luftfiltrering och ventilation. 

Tillträdet sker idag och bolaget kommer att ingå i affärsområde Engineering & Equipment som 2009 hade en nettoomsättning om 1 569 mkr. 

Förvärvet bedöms ha en marginell positiv påverkan på Indutrades resultat per aktie.                

Stockholm den 3 januari 2011

INDUTRADE AB (publ)

         För ytterligare information vänligen kontakta:
         
         Johnny Alvarsson, VD och koncernchef, tel: +46 70 589 17 95.