Indutrade förvärvar Alcatraz Interlocks BV i Nederländerna

Indutrade har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i nederländska Alcatraz Interlocks BV med en årsomsättning om cirka 20 mkr.

Alcatraz konstruerar och tillverkar interlock system som säkrar kritiska installationer. Systemen består av en patenterad låsanordning som utesluter den mänskliga faktorn. Applikationer finns i industrier som olja och gas, kemi och offshore. 

Tillträde sker idag och bolaget kommer att ingå i Indutrades affärsområde Special Products. Förvärvet bedöms ha en marginell positiv påverkan på Indutrades resultat per aktie.

Stockholm den 1 april 2011

INDUTRADE AB (publ)

         För ytterligare information vänligen kontakta:
         Johnny Alvarsson, VD och koncernchef, tel 070 589 17 95.