Indutrade förvärvar AG Johansson Metallfabrik

Indutrade har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i AG Johansson Metallfabrik AB med en årsomsättning om cirka 12 mkr.

AG Johansson tillverkar och säljer ventiler och rostfria rördetaljer i höglegerat stål som klarar mycket höga hygienkrav. Kunderna finns främst i läkemedels- och livsmedelsindustrin. Förvärvet kommer att komplettera Indutrades dotterbolag Colly Flowtech.

Tillträde sker idag och bolaget kommer att ingå i Indutrades affärsområde Flow Technology. Förvärvet bedöms ha en marginell positiv påverkan på Indutrades resultat per aktie.

Stockholm den 10 oktober 2011 

INDUTRADE AB (publ)

         För ytterligare information vänligen kontakta:
         
         Johnny Alvarsson, VD och koncernchef, tel 070 589 17 95.