Indutrade förvärvar Flowtech Finland Oy

Indutrades dotterbolag Oy Lining Ab har förvärvat samtliga aktier i Flowtech Finland Oy med en årsomsättning på cirka 20 mkr. Flowtech Finland Oy utvecklar och levererar pumpstationer för avloppsvatten och tryckförstärkare för rent vatten. Bolaget tillhandahåller också underhåll och renoveringstjänster för dessa produkter. 90 procent av kunderna finns i den offentliga sektorn i Finland (kommuner och vattenverk). Organisatoriskt kommer Flowtech Finland Oy att ingå i affärsområde Engineering & Equipment som 2009 hade en nettoomsättning på 1 569 mkr. Förvärvet, som är Indutrades nionde i år, bedöms ha en marginell positiv påverkan på Indutrades resultat per aktie. Stockholm den 29 oktober 2010 INDUTRADE AB (publ) För ytterligare information vänligen kontakta: Johnny Alvarsson, VD och koncernchef, tel 070 589 17 95.