Årsredovisning 2009

Indutrades årsredovisning för 2009 finns nu tillgänglig på svenska på bolagets hemsida www.indutrade.se. Den tryckta årsredovisningen distribueras under vecka 14 till alla aktieägarna som anmält sitt intresse samt till nya aktieägare som tillkommit sedan 1 mars 2009. Den engelska versionen av årsredovisningen beräknas kunna publiceras i mitten av april 2010 i pdf-format och den tryckta versionen kring 23 april 2010. Tryckta årsredovisningar kan även beställas hos Indutrade. Stockholm den 6 april 2010 INDUTRADE AB (publ)