Claes Hjalmarsson, Affärsutvecklingschef

Claes Hjalmarsson har under sina 30 år på Indutrade fått följa många företag på resan till att bli del av Indutrade. Enligt honom är nyckeln till framgångsrika förvärv att hitta välskötta och lönsamma företag som man känner förtroende för, med bra människor som både vill och kan driva vidare verksamheten självständigt, uppbackade av Indutrade.

Vi träffade Claes Hjalmarsson för att få veta mer om hans arbete och hur han ser på förvärv.

Vad är din roll på Indutrade?

Jag är en av de tio som arbetar på Indutrades moderbolag. På moderbolaget tror vi starkt på decentralisering och vi lägger oss normalt inte i hur dotterbolagen bedriver sina verksamheter. Min tid ägnar jag främst åt förvärv, ekonomisk styrning och styrelsearbete för några av våra bolag.

Mest tid ägnar jag åt förvärv där jag bland annat arbetar med att få ihop affären från att första kontakten tas till att kontraktet är på plats.

Varför är Indutrade bra för de förvärvade bolagen?

Vi trasslar inte till livet för de företag som vi förvärvar. Företagen får leva vidare självständigt utan att vi lägger oss i. Bolagen får också fortsätta utan att vi slår ihop dem med andra bolag eftersom vi inte tror att sammanslagningar ökar bolagets vinst. Min bedömning är att cirka 70 procent av alla bolagsfusioner misslyckas, av den enkla anledningen att man allt för ofta glömmer bort den lilla detaljen som heter människan.

Ändrar man för mycket i framgångsrika bolag riskerar man bland annat att tappa viktiga nyckelpersoner. Vi vill att bolagen ska känna sig egna, att de har kvar sina namn och idéer. Enda skillnaden för bolagen ska vara att vi bär de ekonomiska riskerna.

Vad tycker du gör Indutrade till ett bra bolag generellt sett?

Indutrade är ett schyst och jordnära bolag med riktiga hjältar ute i verksamheten som ser till att vi kan leverera bra resultat och högt aktieägarvärde. Det är mycket verkstad hos oss och lite snack. Vi följer lagar och regler och har aldrig haft några större skandaler.

Vilken är den mest givande delen av förvärvsprocessen?

Jag tycker att den mest givande delen av processen är förhandlingarna. Det är ett stadie av stötande och blötande där vi ger och tar för att hitta en lösning som långsiktigt skall fungera för alla inblandade parter.

Vilken är den svåraste delen av förvärvsprocessen?

För bolagen som förvärvas är det nästan alltid jobbigast kvällen innan kontraktet ska skrivas under. Då är det ofta många funderingar och en del känslor i luften. I övrigt varierar svårigheterna under processen. Alla bolag har olika utmaningar och därför varierar svårigheterna varje gång.

Hur ofta går det snett när ni förvärvar bolag?

Det är väldigt sällan som det inte går bra med förvärven, det har bara hänt några enstaka gånger. Förklaringen till det är noggrannheten när vi förvärvar bolag. Vi tackar hellre nej eller avbryter processen om vi inte tror att det kommer att fungera.

Vilka bolag förvärvar ni?

Vi förvärvar starka nischbolag som har duktiga, reko människor som vi kan känna förtroende för. Bolagen ska ju kunna fortsätta driva sin verksamhet självständigt och ansvarsfullt utan att vi lägger oss i, och då är det viktigt att vi har förtroende för varandra.

Bolagen vi förvärvar kan delas in i två kategorier. Den ena kategorin är familjeföretagen där ägarna börjar närma sig pensionsåldern och saknar en efterträdare som kan driva verksamheten vidare. Den andra kategorin är bolag som vill expandera men som saknar de finansiella möjligheterna att göra det. 

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det bästa med mitt jobb är mötet med intressanta människor och fantastiska bolag.