Så arbetar vi

Tillväxt med unik förvärvsmodell

Indutrade består av över 200 bolag varav de flesta har kommit in i koncernen via förvärv. Under de senaste tre åren har i genomsnitt ett tiotal bolag förvärvats per år. Varje bolag har en egen VD med ett totalansvar för verksamheten. Ett typiskt Indutradebolag omsätter mellan 50-200 mkr, en storlek som gör att respektive VD har kontroll över helheten och snabbt kan anpassa verksamheten efter kundernas behov. Varje bolag har individuella lönsamhets- och tillväxtmål. Det kan innebära att några bolag gör kostnadsreduktioner samtidigt som andra investerar i utökad personal.

Vårt sätt att arbeta kan sammanfattas i nyckelorden ”Förvärva” och ”Utveckla”.

Decentralisering

De bästa besluten fattas av de personer som bäst känner till kundens behov och processer. Vår filosofi har därför sedan starten 1978 varit att driva en decentraliserad organisation där det finansiella ansvaret vilar på dotterbolagen som genererar affärer, resultat och kassaflöde.

Våra bolag har eget lönsamhetsansvar, vilket bidrar till hög flexibilitet och stark entreprenörsanda.

Självständighet kvarstår efter förvärv

Att våra bolag har stor frihet leder till kundanpassning och flexibilitet och skapar goda förutsättningar för att behålla entreprenörskap i organisationen. Dessutom är dotterbolagschefernas självbestämmande en viktig faktor för att behålla nyckelpersoner i förvärvade bolag. I vår förvärvsmodell ingår att förvärvade bolag behåller namn, kultur och ledning efter att ha blivit en del av koncernen. Förvärvade bolag säljs inte.

Stark kultur präglar koncernen

Vi gör en grundlig utvärdering av de bolag som vi vill förvärva. Förutom att möta kraven på finansiell prestation är det viktigt att de förvärvade bolagen har en skicklig ledning, präglas av en genuin entreprenörsanda och besitter djup teknisk kompetens. De får gärna ha en ledande position inom sin speciella nisch. Den kanske viktigaste faktorn i en förvärvsprocess är kultur och värderingar. Inledningsvis lägger vi därför mycket tid på att träffa företagsledning och nyckelpersoner i syfte att skapa ömsesidig kännedom och förståelse. Det är viktigt att förvärvade företag förstår vårt sätt att arbeta. För att förvärven skall bli lyckosamma krävs att båda parter har en likartad uppfattning om de grundläggande värderingarna.

Agenturer och egna produkter

Vi strävar efter en balans mellan bolag som i första hand säljer tekniklösningar och bolag som har egna produkter och varumärken. Successivt har andelen bolag med egna produkter vuxit i koncernen och uppgår nu till 40 procent av koncernens nettoomsättning.  

Vi fokuserar på försäljning av produkter inom nischer där en ledande position kan uppnås. Våra starka marknadspositioner är ofta en förutsättning för god lönsamhet. De gör det också lättare att attrahera de bästa leverantörerna, vilket ytterligare befäster vår ställning.

Etablerade bolag ger lägre risk

Genom att förvärva bolag med etablerade kundrelationer, god lönsamhet och närvaro på marknaden begränsas vår affärsrisk. Detta förstärks av att våra bolag också delar kultur och affärsetik.

Våra bolag varierar i storlek, men består ofta av 15-40 medarbetare varav de flesta är säljande ingenjörer eller tekniker. Flertalet bolag har under ett antal decennier byggt upp djupa och långvariga relationer med kunder och leverantörer samt successivt fördjupat kompetensen inom sitt teknikområde.

Verksamheten för teknikförsäljningsbolagen är ofta uppbyggd kring ett par starka och väletablerade leverantörer, som kompletteras med ett antal mindre agenturer. Även bolagen med egen tillverkning präglas av långvariga relationer med kunder och underleverantörer med stor fokus på ett begränsat antal produktlinjer.

Fokus på vinstmarginal och tillväxt

Moderbolagets och affärsområdenas roll är att stödja bolagen med industriellt kunnande, finansiering, affärsutveckling och målstyrning. Målstyrningen är inriktad på tillväxt, vinstmarginal och kapitaleffektivitet. Våra bolag kan också dra nytta av jämförelser och informellt utbyte av idéer och erfarenheter sinsemellan. 2006 infördes en årlig intern benchmarking i form av en rankinglista för att tydliggöra målen för bolagen och att ge bolagens VD:ar kunskap om andra bolags utveckling i koncernen, så kallad best practice.

Kvalitet

Vår målsättning är att produkter och tjänster ska motsvara eller överträffa kundens förväntningar. Hög kvalitet prioriteras därför alltid. Kunderna ska förknippa Indutrade med kvalitetsprodukter, leveranssäkerhet, mycket god teknisk support samt ett positivt och affärsmässigt bemötande.