Digitalisering med stöd från systerföretag

IPS Flow Systems har åstadkommit långsiktig stabil tillväxt genom att kombinera traditionell distribution av rörsystem med teknisk problemlösning.

IPS Flow Systems är en av Storbritanniens ledande leverantörer av rörsystem och ventiler. Under 2016 etablerades också ett kontor och lager i Dublin på Irland. Utbudet är främst plastprodukter, men produktportföljen kompletteras även av Press-Fit rörsystem i stål. Det enskilt största kundsegmentet är brandskydd, främst sprinkler- och dimsystem, och stora kundgrupper finns även inom dränering, badanläggningar, kemi- och byggindustrin. Bolaget har de senaste tio åren haft en stark utveckling, med en genomsnittlig årlig tillväxt på 8–9 procent.

– 2017 var ett fantastiskt år för oss, mycket tack vare en stark utveckling för nya produkter som Kessel dräneringssystem och rostfria stålrör. En annan viktig faktor var att vi blev mer strukturerade i vår marknadsföring genom att vi varje kvartal valde ut en specifik produkt eller bransch att fokusera på, säger Kevin Curran, VD för IPS.

IPS lägger också stort fokus på att marknadsföra företaget genom sociala medier, som LinkedIn, Youtube och Twitter, och därigenom styra fler besökare till hemsida och webbshop.

– Vi ser hur antalet besökare på hemsidan stiger månad för månad.

Ett viktigt konkurrensmedel för IPS är att kombinera traditionell  distribution med teknisk problemlösning.

– Vi skapar kundvärde genom att medverka i tidiga konstruktionsfaser, och bidrar bland annat med rådgivning och utbildning. De flesta av våra konkurrenter tar bara ner en låda från hyllan och skickar till kunden.

IPS bildades 1990 och blev 2007 det första företag som Indutrade förvärvade i Storbritannien. Redan då hade IPS ett starkt varumärke på den brittiska marknaden och var finansiellt starkt och lönsamt.

– Indutrade har förmågan att identifiera och förvärva framgångsrika företag, och sedan låta oss fortsätta att vara framgångsrika.

– Vid de årliga VD-konferenserna träffar jag ungefär 150 andra VD:ar som jag kan inspireras av och dela erfarenheter med. Det kan till exempel handla om hur man utvecklar ett produktutbud, eller om digitalisering som är en stor fråga som alla företag behöver hantera nu.

Ett exempel är att IPS planerar att införa ett PIM-system (Product Information Management) för att sammanföra bolagets affärssystem, hemsida och webbshop till en gemensam plattform. Ett projekt som väntas ta 12–18 månader.

– Vi har besökt GPA Flow Systems, vårt systerföretag i Sverige, som redan installerat ett liknande system. För ett så komplicerat projekt är det till stor nytta för oss att kunna lära av de frågor och hinder som de stötte på.

Kevin Curran strävar efter att långsiktigt “framtidssäkra” verksamheten genom att anställa yngre personer som kan växa in i företaget. Medelåldern bland nuvarande medarbetare är 45 år och under 2017 anställde bolaget tre lärlingar som alla var under 21 år.

– Mitt eget personliga mål är att nå en omsättning på 20 miljoner GBP år 2020, säger Kevin.