Nätverket ger värdefulla kunskaper

GEFA:s främsta styrka är förmågan att erbjuda specialanpassade produkter till olika typer av applikationer.
– Kunden kommer ofta till oss med ett problem och vi skräddarsyr då en lösning som passar i kundens tillämpning.
Många av våra konkurrenter har inte den förmågan, säger VD Gerd Ruhland.

GEFA grundades 1964 som ett tyskt försäljningsbolag för Göteborgsbaserade Gustaf Fagerberg AB. I slutet av 1970-talet förlorade GEFA viktiga agenturer på den tyska marknaden vilket ledde till att man startade egen produktion. Inledningsvis tillverkades främst standardventiler, men efter hand inriktades produktionen mot alltmer unika produkter. Omsättningen består idag till 90 procent av olika typer av ventiler och kringprodukter till dessa. Den största produktgruppen är vridspjällventiler, följd av skjutspjäll-, kul- och backventiler.

Kunderna återfinns främst inom processindustrin. Stora kundgrupper är företag inom kemi, läkemedel, livsmedel och bryggerier. Försäljningen sker till ungefär 70 procent på den tyska marknaden, men en växande andel går på export. Under 2009 bildades ett dotterbolag i Kina, främst för försäljning men även med en mindre sammansättningsfabrik för produkter till den kinesiska marknaden.

GEFA förvärvades av Indutrade 2001 som en del av Göteborgsbaserade Gustaf Fagerberg AB, och var därmed ett av de första tillverkande företagen som införlivades i Indutrade som fram till dess främst varit inriktat på handel.

– Indutrades decentraliserade affärsmodell ger oss frihet att utveckla verksamheten utifrån våra egna förutsättningar, säger Gerd.

Samtidigt ser han stora fördelar genom det omfattande nätverk han har tillgång till i Indutrade.

– Jag känner flertalet av de övriga VD:arna i koncernen. De arbetar i liknande industriella miljöer som vi, vilket ger mig tillgång till värdefulla kunskaper och erfarenheter.

Ett konkret exempel är att GEFA av HP Valves, ett annat av koncernens tillverkande bolag, inspirerades till att implementera ett program för ständiga förbättringar, CIP. Programmet har nu använts i två år och bidragit till många positiva förändringar.

– CIP har hjälpt oss att lösa en del specifika problem, samtidigt som det generellt har lett till att vi arbetar mer strukturerat än tidigare.

I framtidsplanerna ingår att fortsätta utveckla kundanpassade speciallösningar, och konstruktionsavdelningen har i detta syfte nyligen förstärkts ytterligare. Vidare planeras maskininvesteringar för att öka flexibiliteten och automationen samt driva på digitaliseringsprocessen.

– Vi har också ambitionen att bli mer internationella. Det finns en lång lista på länder där vi har en mycket liten försäljning, eller ingen alls, säger Gerd Ruhland.