Förvärvscase

Elma Instruments

Danska Elma Instruments erbjuder hand-hållna test- och mätverktyg till hantverkare och industriell användning. Bolaget är det största i Skandinavien inom sin nisch och omsätter 150 miljoner danska kronor.

Läs mer om Elma på
www.elma.dk

Inovatools

Inovatools startade som ett litet familje-företag i ett garage i hjärtat av Bayern 1990. 28 år senare har företaget vuxit till en inter-nationell koncern med 200 med arbetare, nio dotterbolag i sju länder och en omsätt-ning på 35 miljoner euro.

Läs mer om Inovatools på
www.inovatools.eu

Dasa Control Systems AB

Svenska Dasa Control Systems AB erbjuder avancerade lösningar för maskinstyrning av tunga fordon och aggregat samt kompletta applikationer till skogsmaskiner. Bolaget har en egen FoU-avdelning och egen tillverk-ning i Växjö.

Läs mer om Dasa Control Systems AB på
www.dasa.se

Gefa Processtechnik GmbH

Gefa tillverkar olika typer av ventiler och kringprodukter till dessa. Den största produktgruppen är vridspjällventiler, följd av skjutspjäll-, kul- och backventiler.

Läs mer om Gefa på www.gefa.com

IPS Flow Systems Ltd

IPS Flow Systems är en av Storbritanniens ledande leverantörer av rörsystem och ventiler. Utbudet är främst plastprodukter, men produktportföljen kompletteras även av Press-Fit rörsystem i stål.

Läs mer om IPS Flow Systems på www.ipsflowsystems.com

Combilent A/S

Combilent utvecklar, tillverkar och marknadsför utrustning för professionella kommunikationssystem (Professional Mobile Radio, PMR). Bolagets produkter (filter, förstärkare och så kallade combiners) tar hand om filtrering och förstärkning av signaler till och från radiostationerna.

Läs mer om Combilent på www.combilent.com