Tillväxt genom förvärv

Indutrade har lång erfarenhet av företagsförvärv. Under den senaste tioårsperioden har över 100 bolag förvärvats. Förvärv har stått för en stor andel av koncernens försäljningstillväxt. Även den framtida tillväxten förväntas delvis uppnås genom fortsatta företagsförvärv.

Indutrade är en långsiktig ägare och de bolag som förvärvas blir inte föremål för försäljning. Förvärvsstrategin omfattar två "huvudlinjer":

  1. Att förvärva nischade teknikförsäljningsbolag i länder som har en stark handelstradition. Exempel på sådana länder är Benelux, Danmark, Norge, Sverige, Finland, Schweiz, Storbritannien och Österrike.
  2. Att förvärva internationella nischade bolag med egna produkter.

Målsättningen är att årligen förvärva ett antal bolag med en nettoomsättning överstigande 30 mkr. Koncernen har ett nätverk av kunder, leverantörer och övriga marknadsaktörer, vilket ger en bra bild av utbudet av potentiella förvärv. Den fragmenterade marknadsstrukturen medför att tillgången på förvärvskandidater är god. Indutrade har genom sin starka förvärvshistorik, sin storlek samt sitt goda rykte, den erfarenhet och de förutsättningar som krävs för att genomföra värdeskapande förvärv.

Förvärvsprocess

Vi köper lönsamma, välskötta bolag som efter förvärvet får fortsätta sin verksamhet som tidigare och behålla sitt namn, sin kultur och ledning. 

Läs mer om förvärvsprocessen

Förvärvshistorik

Se vilka bolag som har förvärvats av Indutrade eller startats inom koncernen sedan 1981.

Läs mer om förvärvshistoriken