Konkurrenter

Eftersom Norden är en relativt liten marknad för globala aktörer väljer dessa aktörer oftast att arbeta genom teknikförsäljningsbolag snarare än genom att sätta upp egna försäljningsorganisationer. För oss på Indutrade innebär det att våra huvudsakliga konkurrenter i första hand är andra teknikförsäljningsbolag.

Familjeägda teknikförsäljningsbolag

Marknaden är fragmenterad och består huvudsakligen av ett stort antal små familjeägda teknikförsäljningsbolag. Familjeföretagen liknar ofta våra Indutrade-bolag till sin struktur och representerar normalt en eller ett par tillverkare med fokus på ett begränsat antal nischer.

Fåtal större aktörer

Det finns också ett fåtal större aktörer liknande Indutrade, samt tillverkare som säljer via egna försäljningsorganisationer. På vissa marknader konkurrerar vi med specifika dotterbolag hos andra större aktörer. Dessa bolag är dock endast i begränsad utsträckning verksamma inom våra nischer. Konkurrensen från dessa aktörer är mer påtaglig vid sökandet efter förvärv av nya bolag. 

Grossister på nordiska marknaden

På den nordiska marknaden finns även ett antal grossister som i första hand distribuerar volymprodukter. Gemensamt för dessa är att de marknadsför breda produktsortiment där graden av teknisk rådgivning och kundanpassning generellt är lägre. Grossisternas främsta konkurrensmedel är sortimentsbredd, logistik och lågt pris.

Eftersom vi bedriver verksamhet främst inom produktnischer med högt teknikinnehåll och krav på god kunskap om kundens processer, är konkurrensen från dessa bolag begränsad till en mindre andel av vår försäljning.