Indutrade i korthet

Indutrade är en internationell industrikoncern som säljer och utvecklar komponenter, system och tjänster med högt tekniskt innehåll. Vi marknadsför lösningar som effektiviserar kundernas system och processer. Med en decentraliserad struktur verkar vi genom drygt 200 dotterbolag och drygt 6 000 anställda i 31 länder och fyra världsdelar. Verksamheten är uppdelad i åtta affärsområden:

  • Benelux
  • DACH
  • Finland (tidigare Engineering & Equipment)
  • Flow Technology
  • Fluids & Mechanical Solutions
  • Industrial Components
  • Measurement & Sensor Technology
  • UK

Vi strävar efter en bra balans mellan bolag som distribuerar och säljer teknik och bolag som har egna produkter och varumärken.

Sedan 2005 är vi noterade på Nasdaq Stockholm.