Indutrade i korthet

Indutrade marknadsför och säljer komponenter, system och tjänster med högt teknikinnehåll. Vi utvecklar och förvärvar bolag som kännetecknas av högt teknikkunnande och förmågan att bygga långvariga, nära relationer med kunder och leverantörer. Vi erbjuder hållbara lösningar som stärker såväl vår som våra kunders konkurrenskraft.

Med en decentraliserad struktur verkar vi genom drygt 200 dotterbolag och drygt 6 000 anställda i 31 länder och fyra världsdelar. Verksamheten är uppdelad i åtta affärsområden:

  • Benelux
  • DACH
  • Finland (tidigare Engineering & Equipment)
  • Flow Technology
  • Fluids & Mechanical Solutions
  • Industrial Components
  • Measurement & Sensor Technology
  • UK

Vi strävar efter en bra balans mellan bolag som distribuerar och säljer teknik och bolag som har egna produkter och varumärken.

Sedan 2005 är vi noterade på Nasdaq Stockholm.