Ledning

Den operativa verksamheten
VD ansvarar för Indutrades löpande förvaltning, som administreras av bolagets ledningsgrupp. För VDs beslutsrätt beträffande investeringar samt finansieringsfrågor gäller av styrelsen fastställda regler. 

VD 
VD Bo Annvik är anställd i Indutrade sedan 2017. Han har tidigare varit VD i Haldex och dessförinnan haft ledande befattningar inom Volvo Cars, SKF och Outokumpu. VD innehar 0 aktier och 140 000 teckningsoptioner i Indutrade.

Läs mer om ledningen.