Årsstämma 2019

Indutrade AB:s årsstämma äger rum den 9 maj 2019 kl 16.00 på IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm. 

Styrelsen föreslår en utdelning om 4,50 (3,75) kronor per aktie för räkenskapsåret 2018. Den föreslagna utdelningen är i linje med Indutrades utdelningspolicy att dela ut 30-60 procent av resultatet efter skatt.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Valberedningen kan vända sig till Valberedningen på e-post valberedning@indutrade.se eller via Indutrades postadress nedan. För att Valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara Valberedningen tillhanda senast den 31 december 2018.