Årsstämma 2018

Indutrade AB höll årsstämma 26 april 2018 kl 16.00 på IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm.

Årsstämman fastställde på torsdagen styrelsens förslag till utdelning för verksamhetsåret 2017 till 3,75 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelning är den 30 april 2018 och utbetalning beräknas ske den 4 maj 2018.

Till styrelseledamöter omvaldes Susanna Campbell, Bengt Kjell, Ulf Lundahl, Katarina Martinson, Krister Mellvé, Lars Pettersson och Bo Annvik. Till ny styrelseledamot valdes Anders Jernhall. Katarina Martinson nyvaldes till styrelsens ordförande. Tidigare ordförande Fredrik Lundberg hade undanbett sig omval.

Till revisor omvaldes PricewaterhouseCoopers AB för tiden fram till slutet av årsstämman 2019.

Stämman beslutade att anta riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Verkställande direktören Bo Annvik redogjorde i sitt stämmotal för bolagets utveckling.

Ytterligare information om stämman finns tillgänglig under rubriken "Relaterade dokument" på denna sida.