Extra bolagsstämma 2013

Extra bolagsstämma i Indutrade AB hölls den 21 augusti 2013 på IVAs konferenscenter, Wenströmsalen, Grev Turegatan 16, Stockholm.

Vid extrastämman valdes till nya styrelseledamöter Fredrik Lundberg och Lars Pettersson. Den tidigare styrelseledamoten Mats Olsson hade inför stämman meddelat att han önskade lämna sitt uppdrag som styrelseledamot i samband med den extra bolagsstämman.

Den extra bolagsstämman valde även Fredrik Lundberg till styrelsens ordförande och Bengt Kjell till vice styrelseordförande.

Fredrik Lundberg föddes i Sverige 1951 och är för närvarande verkställande direktör och koncernchef i L E Lundbergföretagen. Fredrik har en civilingenjörsexamen från KTH i Stockholm och en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Fredrik är även Ekonomie doktor h.c vid Handelshögskolan i Stockholm samt Teknologie doktor h.c vid Linköpings universitet. Fredrik är styrelseordförande i Holmen och Hufvudstaden, vice ordförande i Svenska Handelsbanken samt styrelseledamot i Industrivärden, L E Lundbergföretagen, Sandvik och Skanska.

Lars Pettersson föddes i Sverige 1954 och har tidigare varit verkställande direktör i Sandvik, Sandvik Materials Technology, Sandvik Tooling och Sandvik Coromant. Lars har en civilingenjörsexamen i teknisk fysik från Uppsala universitet och är även filosofie dr. h.c. vid Uppsala universitet. Lars är styrelseledamot i Skanska, PMC Group, Uppsala universitet, L E Lundbergföretagen och LKAB.

Protokoll från extra bolagsstämma: