Värdeskapande för kunder och leverantörer

Problemlösning för krävande kunder

Våra bolag erbjuder ett brett sortiment av tekniskt avancerade produkter och lösningar inom utvalda nischer. Produkterna är viktiga för kundernas produktionsprocesser och konstruerade för att uppfylla väl definierade krav, exempelvis rörande kvalitet, hållfasthet och temperaturtålighet. En stor andel av produkterna fyller repetitiva behov hos kunden och har ett högt teknikinnehåll. Våra bolag strävar efter att etablera ett nära samarbete med kunden och bidra med problemlösning redan i planerings- och utvecklingsstadier. Detta ger ett mervärde för kunderna.

Försäljningsorganisation med hög teknisk kompetens

Vårt produkt- och tjänsteutbud riktar sig mot både slutförbrukare och OEM-kunder (kunder som integrerar Indutrades produkter i sina egna produkter). Produkterna ska ha ett högt teknikinnehåll och tjänsterna ska innefatta en hög servicenivå och kvalificerad teknisk rådgivning. Våra säljare ska ha hög teknisk kompetens inom sina respektive nischer och ingående kunskap om kundernas produktionsprocesser. Inom koncernen lägger vi därför stor vikt vid kontinuerlig kompetensutveckling. Därmed skapas värde för såväl kunder som leverantörer.

Långsiktiga samarbeten med ledande leverantörer

Indutrade prioriterar leverantörer som via egen produktutveckling tillhandahåller marknadsledande och högkvalitativa produkter med stort teknikinnehåll. Ett samarbete med oss ska vara det mest lönsamma sättet för leverantörer att sälja sina produkter på geografiska marknader där vi är verksamma. Ett sortiment med marknadsledande produkter från de bästa leverantörerna, tillsammans med vårt teknik- och marknadskunnande, gör oss också till en attraktiv samarbetspartner för befintliga och potentiella kunder.