Karriär

Indutrade har drygt 6 700 medarbetare i 31 länder i fyra världsdelar.

En förutsättning för att vi ska kunna utveckla vår verksamhet är att såväl vi som våra dotterbolag kan attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare med rätt kompetens och rätt värderingar. Dotterbolagen är många gånger problemlösare åt kunden, vilket kräver att medarbetarna har hög affärsmässig och teknisk kompetens.

Vi lägger därför stor vikt vid kontinuerlig kompetensutveckling i bolagen, något som även bidrar till att attrahera och behålla nyckelpersoner.

 

Vi söker en medarbetare inom Redovisning och Treasury till huvudkontoret i Akalla.

Läs mer om tjänsten här!