Arbeta inom Indutrade

Vi har över 6 000 medarbetare fördelade över 200 bolag. Våra medarbetare förenas av en stark entreprenörsanda, hög teknisk kompetens och stort kundfokus. Lokal förankring och decentralisering är centrala delar i vår företagskultur som ger oss möjlighet att fatta bra beslut i nära samarbete med kunderna.

Våra bolag

Att ingå i Indutradegruppen betyder att bolagen behåller sin ursprungliga identitet med eget namn, egen kultur och egen ledning. Alla bolag har ett tydligt decentraliserat ansvar vad gäller lönsamhet och tillväxt.  Det skapar flexibilitet och entreprenörsanda. Förutsättningen för att det ska fungera är duktiga medarbetare som känner och tar stort ansvar.

Våra medarbetare

Att arbeta på ett Indutradebolag innebär både frihet och ansvar.  Våra bolag varierar i storlek och består ofta av 15-40 medarbetare varav de flesta är säljande ingenjörer eller tekniker.

Våra medarbetare har en djup teknisk nischkompetens och löser problem i nära samarbete med kunden. Ambitionen är att ha en stor lyhördhet för kunders och leverantörers önskemål och krav.

Kompetensutveckling

Våra dotterbolag är många gånger problemlösare åt kunden. Därför behöver våra medarbetare ha en hög kompetens, både tekniskt och affärsmässigt. Inom koncernen arbetar vi därför med kontinuerlig kompetensutveckling inom teknik, sälj och ledarskap. Vi tror också att det är värdefullt med informellt utbyte av idéer och erfarenheter mellan bolagen för att öka den affärsmässiga och tekniska kompetensen.

Rekrytering

Vår decentraliserade organisation gör att all rekrytering sker i de enskilda dotterbolagen. Vi har ingen centralstyrd personal-, marknads- eller inköpsfunktion. I moderbolaget arbetar vi huvudsakligen med affärsutveckling, förvärv, finansiering, styrning och analys. 

Är du intresserad av att arbeta inom Indutrade, hänvisar vi i första hand till våra dotterbolag.