Finansiella mål

Koncernen eftersträvar att med begränsad affärsrisk kontinuerligt växa inom utvalda geografiska marknader, produktområden och nischer. Tillväxten ska ske såväl organiskt som genom förvärv.

Läs mer om finansiella mål och måluppfyllelse.