Affärsidé och mål

Mission

Indutrade är en industrikoncern som levererar produkter och lösningar med högt tekniskt innehåll som effektiviserar processer och flöden för kunder inom ett stort antal sektorer såsom industri, energi och läkemedel.

Vår historia går tillbaka till 1978 och sedan dess har verksamheten behållit några grundläggande principer som fortfarande gäller inom koncernen. Dessa är decentralisering, entreprenörskap och lönsam tillväxt. I nästan 40 år har dessa principer präglat utvecklingen av vår koncern och de kommer att fortsätta prägla utvecklingen även framöver.

Övergripande mål

Vi strävar efter en god riskspridning och en kontinuerlig tillväxt inom utvalda geografiska marknader, produktområden och nischer. Tillväxten ska ske såväl organiskt som genom förvärv.

Våra övergripande mål för att skapa lönsam tillväxt är att dels vara en ledande teknikförsäljningskoncern i norra Europa men också en internationell koncern med egenutvecklade produkter och egna varumärken. Teknikförsäljningsbolagens försäljning sker huvudsakligen till kunder baserade på den lokala marknaden medan de tillverkande bolagens försäljning oftast sker på export.

Affärsidé

Indutrade marknadsför och säljer komponenter, system och tjänster med högt teknikinnehåll inom utvalda nischer. Genom att ha god kunskap om kundernas system och processer, i kombination med hög teknisk kompetens vill vi vara den mest effektiva samarbetspartnern för såväl kunder som leverantörer.