Obligationslån

Indutrade har upprättat ett MTN-program med en låneram om SEK 3 miljarder för upplåning på den svenska kapitalmarknaden. Grundprospektet för MTN-programmet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Detta finns tillgängligt längst ner på denna sida.

Den 16 februari 2018 emitterade Indutrade två icke-säkerställda obligationslån om totalt 1 000 MSEK med en löptid om fem år. Det första obligationslånet uppgår till 750 MSEK och löper med en årlig rörlig ränta om tre månader STIBOR +1,10%. Det andra obligationslånet uppgår till 250 MSEK och löper med en årlig fast kupongränta om 1,75%. Läs pressmeddelandet här.

Den 20 november 2018 emitterade Indutrade ett icke-säkerställt obligationslån om 500 MSEK med en löptid om 3,25 år. Obligationslånet uppgår till 500 MSEK och löper med en årlig rörlig ränta om tre månader STIBOR +0,95%. Läs pressmeddelandet här.

Den 18 juni 2019 emitterade Indutrade ett icke-säkerställt obligationslån om 500 MSEK med en löptid om 5,25 år. Obligationslånet uppgår till 500 MSEK och löper med en årlig rörlig ränta om tre månader STIBOR +1,35%. Läs pressmeddelandet här.