Delårsrapport 1 januari-31 mars 2017

2017-04-26 16.00

 Fortsatt stark tillväxt i kombination med positiv marginalutveckling innebär att Indutrade åter kan rapportera ett kvartal på nya högsta-nivåer.

 

Första kvartalet 2017                                                                                 

  •  Orderingången ökade med 20 procent till 3 672 (3 066) mkr. För jämförbara enheter var det en ökning med 8 procent.
  •  Nettoomsättningen ökade med 19 procent till 3 533 (2 963) mkr. För jämförbara enheter var det en ökning med 7 procent.
  •  Rörelseresultat före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar hänförliga till förvärv (EBITA) ökade med 31 procent till 406 (311) mkr motsvarande en EBITA-marginal om 11,5 (10,5) procent.
  •  Periodens resultat ökade med 38 procent till 261 (189) mkr, vilket motsvarar ett resultat per aktie om 2,18 (1,58) kr.

VD-kommentar

Kvartalet

Den förbättrade efterfrågesituationen under det fjärde kvartalet 2016 har ytterligare förstärkts under inledningen av 2017. Fortsatt hög förvärvstakt i kombination med en stark organisk tillväxt har lett till att orderingången ökat med 20 procent och faktureringen med 19 procent i kvartalet. Generellt har utvecklingen varit positiv för flertalet marknader och segment. Särskilt glädjande är utveck­lingen i Finland där tillväxten åter tagit fart efter en lång tid av svag efterfrågan inom industrin. För bolagen inom delar av marinsegmentet är dock affärsläget fortsatt utmanande med svag orderingång och fakturering. Majoriteten av koncernens bolag har utvecklats positivt under kvartalet och levererar resultat och EBITA-marginal enligt våra förväntningar. Kvartalets EBITA-marginal om 11,5 procent är en av de högsta för första kvartalet sedan börsintroduktionen 2005.

Förvärv

Under kvartalet har fyra förvärv med en total årsomsättning på 240 mkr genomförts, RS Technics, som är verksamt inom mätteknik i Nederländerna, Sunflower Medical, tillverkare av sjukvårdsutrustning i Storbritannien, Ellard i Storbritannien, som tillverkar styrutrustning till kommersiella portar och Türenfabrik Safenwil, tillverkare av brandsäkra dörrar i Schweiz. Efter kvartalets slut har också Pro-Flex i Norge, som levererar slangar och kopplingar till norsk industri, och MaxxVision i Tyskland, som erbjuder bildbehandlings­teknik för industri och visuell kommunikation, förvärvats. MaxxVision är den första direktinvesteringen som Indutrade har gjort i Tyskland.

Utsikter

Indutrade har startat året starkt, lönsam organisk tillväxt i kombination med fortsatta förvärv visar återigen styrkan i Indutrade-modellen. Vi ser därför med tillförsikt fram emot kommande kvartal. Detta är min 49:e och sista kvartalsrapport som VD för Indutrade. Utfallet i kvartalet talar sitt tydliga språk och som omväxling är jag denna gång ”nöjd” med resultatet. Den utveckling som Indutrade visat under min tid i koncernen är resultatet av engagerade medarbetare med passion för sitt uppdrag, envishet, skicklighet och lite tur. Jag vill rikta ett stort tack till alla medarbetare, som jag har fått förmånen att arbeta tillsammans med under dessa år. Till min efterträdare vill jag säga stort lycka till - du kommer till ett fantastiskt bra bolag. Lycka till i framtiden! Johnny Alvarsson, VD 

Rapporten kommenteras på följande sätt:

Genom en telefonkonferens/webcast idag kl 15.00 under följande länk: 
http://event.onlineseminarsolutions.com/r.htm?e=1413391&s=1&k=02FA06700943D2C72DABCAAD64251050 
Deltagare ringer: SE: +46 566 42 665, UK: +44 203 008 9810, US: +1 855 831 5945.