Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2009

2009-08-04 10.13