1 JANUARI – 31 MARS 2009 (JÄMFÖRT MED SAMMA PERIOD FÖREGÅENDE ÅR)

2009-05-04 14.14