Rättelse av ingress till bokslutskommuniké 2008

2009-02-13 09.03