Telefonkonferens/Webcast

2018-02-13 11.00 - 2018-02-13 11.30

Lyssna till VD och CFO som kommenterar Bokslutskommunikén 2017 via länken här:

(Presentationen är på engelska).