Telefonkonferens/Webcast

2018-02-13 - 2018-02-13

Lyssna till VD och CFO som kommenterar Bokslutskommunikén 2017 via länken här:

(Presentationen är på engelska).