Indutrade som investering

Indutrade är en industrikoncern med hållbar tillväxt, attraktiv marknadsposition och låg riskprofil. Koncernen har en historik av stabil lönsamhet och starkt kassaflöde. Organisationen kännetecknas av en stark kultur och stort tekniskt kunnande. Indutrades affärsmodell är attraktiv och ger en långsiktigt god investering. 

Hållbar tillväxt

 • Genomsnittlig årlig omsättningstillväxt på 12 % sedan börsnoteringen 2005
 • 625% totalavkastning, inklusive återinvesterade utdelningar, den senaste tioårsperioden
 • Lång erfarenhet av framgångsrika företagsförvärv
 • Möjligheter att bredda produktutbud, öka värdet som skapas samt att expandera geografiskt

Attraktiv marknadsställning och riskprofil

 • Ledande ställning i utvalda, nischade branscher
 • Fokus på hög kvalitet och tekniskt avancerade produkter för repetitiva behov
 • Diversifierad och stabil kundbas
 • Stabila långsiktiga relationer med ledande leverantörer
 • Ej beroende av en enda leverantör

Stabil lönsamhet och starkt kassaflöde

 • Historiskt stabil lönsamhet
  • Genomsnittlig EBITA-marginal på 11,4% de senaste fem åren
  • Genomsnittlig avkastning på operativt kapital på 20% de senaste fem åren
 • Starkt operativt kassaflöde genererat över åren
 • Hög genomsnittlig utdelning, 43% av nettovinsten de senaste fem åren
 • Soliditet uppgick till 41% vid utgången av 2017

Stark kultur och stort kunnande

 • Decentraliserad organisation
 • Entreprenörsanda
 • Strikt intäkts- och kostnadskontroll
 • Säljorganisation med omfattande tekniskt kunnande