Resultaträkningar i sammandrag

Mkr20172016201520142013
Nettoomsättning 14 847 12 955 11 881 9 746   8 831
Kostnad för sålda varor -9 881 -8 607 -7 847 -6 464  -5 833 
Bruttoresultat 4 966 4 348 4 034 3 282  2 998 
Utvecklingskostnader   -178 -156 -133 -107  -110 
Försäljningskostnader -2 463 -2 179 -2 044 -1 708  -1 601 
Administrationskostnader   -893 -791 -635 -535  -449 
Övriga intäkter och kostnader  -52 50 13 49  18 
Rörelseresultat  1 380 1 272 1 235 981  856 
Finansnetto  -70 -78 -98 -86  -100 
Resultat efter finansiella poster  1 310 1 194 1 137 895  756 
Skatt  -280 -258 -243 -192  -169 
Årets resultat1 030936894 703587