Resultaträkningar i sammandrag

Mkr20182017201620152014
Nettoomsättning  16 848 14 847 12 955 11 881 9 746 
Kostnad för sålda varor -11 099 -9 881 -8 607 -7 847 -6 464 
Bruttoresultat 5 749 4 966 4 348 4 034 3 282 
Utvecklingskostnader   -204  -178 -156 -133 -107 
Försäljningskostnader -2 737 -2 463 -2 179 -2 044 -1 708 
Administrationskostnader   -991 -893 -791 -635 -535 
Övriga intäkter och kostnader  -52 50 13 49 
Rörelseresultat  1 825 1 380 1 272 1 235 981 
Finansnetto  -75  -70 -78 -98 -86 
Resultat efter finansiella poster  1 750 1 310 1 194 1 137 895 
Skatt  -382 -280 -258 -243 -192 
Årets resultat1 3681 030936894 703