Utdelningspolicy

Mål för utdelning

Styrelsens ambition är att ge aktieägarna en utdelning som ger en god direktavkastning och hög utdelningstillväxt. Målet är att utdelningen över tiden ska uppgå till mellan 30 och 60 procent av resultatet efter skatt. Under den senaste femårsperioden har av Indutrades sammantagna vinst efter skatt på 3 689 miljoner kronor till aktieägarna utdelats 1 618 miljoner kronor, inklusive årets föreslagna utdelning, vilket motsvarar en utdelningsandel på 44 procent.

Årets utdelning

För 2016 föreslog Styrelsen en utdelning om 3,20 kronor (3,00) per aktie vilket motsvarade 384 miljoner kronor.

Årsstämman den 26 april 2017 fastställde den föreslagna utdelningen. Avstämningsdagen blev den 28 april 2017. Utbetalning skedde sedan genom Euroclear Sweden den 4 maj 2017.