Insider

Här är en lista över personer i ledningen, styrelsen samt revisor som är registrerade som insynspersoner i Indutrade:

Ledning
Bo Annvik, VD  
Patrik Johnson, CFO
Jonas Halvord, Förvärvsansvarig
Susann Nyberg, Head of Group Finance
Peter Eriksson, Rådgivare till VD
Morgan O'Brien, Affärsområdeschef Flow Technology
Joakim Skantze, Affärsområdeschef Industrial Components
Juha Kujala, Affärsområdeschef Engineering & Equipment
Göte Mattsson, Affärsområdeschef Fluids & Mechanical Solutions
Patrik Stolpe, Affärsområdeschef Measurement & Sensor Technology
Markus Rüedin, Affärsområdeschef DACH
Robert Timmer, Affärsområdeschef Benelux
Peter Rowlands, Affärsområdeschef UK

Styrelse och Revisorer
Fredrik Lundberg, Styrelseordförande
Bengt Kjell, vice Styrelseordförande
Ulf Lundahl, Styrelsemedlem
Susanna Campbell, Styrelsemedlem
Krister Mellvé, Styrelsemedlem
Lars Pettersson, Styrelsemedlem
Katarina Martinson, Styrelsemedlem
Michael Bengtsson, Revisor