Ägare

 

Indutrade är noterat på Nasdaq Stockholm på Large Cap-listan. Antalet aktieägare per 28 juni 2019 uppgick till 9 960. De tio största ägarna kontrollerade vid denna tidpunkt 61 procent av kapital och röster. Svenska juridiska personer, däribland institutioner såsom försäkringsbolag och fonder, ägde 56 procent av kapital och röster. Det utländska ägandet uppgick till 38 procent.

 

10 största ägare per 28 juni 2019

  Antal aktier Kapital/Röster, %
L E Lundbergföretagen 32 280 000 26,7
Didner & Gerge Fonder 7 133 420  5,9
JPM Chase NA 5 438 442 4,5
State Street Bank & Trust Co W9 5 018 104 4,2
AMF Försäkring och Fonder 4 929 533 4,1
Första AP-fonden 4 552 400 3,8
Handelsbanken Fonder 4 127 800 3,4
Alecta Pensionsförsäkring 3 623 302 3,0
Livförsäkringsbolaget Skandia 3 345 752 2,8
SEB Investment Management 3 270 422 2,7
Övriga 47 135 825 39,0