Ägare

 

Indutrade är noterat på Nasdaq Stockholm på Large Cap-listan. Antalet aktieägare per 30 september 2019 uppgick till 10 239. De tio största ägarna kontrollerade vid denna tidpunkt 64 procent av kapital och röster. Svenska juridiska personer, däribland institutioner såsom försäkringsbolag och fonder, ägde 58 procent av kapital och röster. Det utländska ägandet uppgick till 36 procent.

 

10 största ägare per 30 september 2019

  Antal aktier Kapital/Röster, %
L E Lundbergföretagen 32 280 000 26,7
Didner & Gerge Fonder 7 010 411 5,8
State Street Bank & Trust Co W9 6 410 011 5,3
AMF Försäkring och Fonder 5 929 533 4,9
JPM Chase NA  5 873 332 4,9
Alecta Pensionsförsäkring 5 073 302 4,2
Första AP-fonden 4 552 400 3,8
Handelsbanken Fonder 3 756 533 3,1
Livförsäkringsbolaget Skandia 3 725 552 3,1
NTC Fidelity Funds Northern Trust 3 243 700 2,7
Övriga 43 000 226 36,0