Ägare

Indutrade är noterat på Nasdaq Stockholm på Large Cap-listan. Antalet aktieägare per 28 februari 2018 uppgick till 10 036. De tio största ägarna kontrollerade vid denna tidpunkt 63,4 procent av kapital och röster. Svenska juridiska personer, däribland institutioner såsom försäkringsbolag och fonder, ägde 64,4 procent av kapital och röster. Det utländska ägandet uppgick till 29 procent.

10 största ägare per 28 februari 2018

  Antal aktierKapital/Röster, %
L E Lundbergföretagen 31 780 000 26,3
Didner & Gerge Fonder 11 616 690 9,6
AMF Försäkring och Fonder 7 508 533 6,3
Första AP-Fonden 4 552 400 3,8
Handelsbanken fonder 4 512 967 3,7
JPM Chase NA 4 006 489 3,3
Livförsäkringsbolaget Skandia 3 338 162 2,8
Alecta Pensionsförsäkring   3 260 059 2,7
Odin fonder    3 116 440 2,6
SEB Investment Management 2 878 560 2,4
Övriga 44 228 300 36,6