Ägare

 

Indutrade är noterat på Nasdaq Stockholm på Large Cap-listan. Antalet aktieägare per 31 december 2018 uppgick till 9 553. De tio största ägarna kontrollerade vid denna tidpunkt 64,8 procent av kapital och röster. Svenska juridiska personer, däribland institutioner såsom försäkringsbolag och fonder, ägde 60 procent av kapital och röster. Det utländska ägandet uppgick till 33 procent.

 

10 största ägare per 31 december 2018

  Antal aktierKapital/Röster, %
L E Lundbergföretagen 32 280 000 26,7
Didner & Gerge Fonder 8 709 863 7,2
AMF Försäkring och Fonder 7 979 533 6,6
JPM Chase NA 5 083 097 4,2
Handelsbanken fonder
5 042 800 4,2

Första AP-fonden

4 552 400

3,8

Alecta Pensionsförsäkring 4 242 059 3,5
State Street Bank and Trust Co W9 4 173 665  3,4
Livförsäkringsbolaget Skandia 3 305 236 2,7
NTC Fidelity Funds Northern Trust 2 887 443 2,4
Övriga 42 598 904 35,3