Ägare

Indutrade är noterat på Nasdaq Stockholm på Large Cap-listan. Antalet aktieägare per 30 april 2018 uppgick till 10 179. De tio största ägarna kontrollerade vid denna tidpunkt 63,1 procent av kapital och röster. Svenska juridiska personer, däribland institutioner såsom försäkringsbolag och fonder, ägde 65 procent av kapital och röster. Det utländska ägandet uppgick till 28 procent.

10 största ägare per 30 april 2018

  Antal aktierKapital/Röster, %
L E Lundbergföretagen 31 780 000 26,3
Didner & Gerge Fonder 11 766 690 9,7
AMF Försäkring och Fonder 7 578 533 6,3
Första AP-Fonden 4 552 400 3,8
Handelsbanken fonder 4 403 300 3,7
Alecta Pensionsförsäkring 3 660 059 3,0
Livförsäkringsbolaget Skandia 3 433 610 2,8
JPM Chase NA   3 199 623 2,6
Odin fonder    3 076 440 2,6
SEB Investment Management 2 918 832 2,4
Övriga 44 429 113 36,8