Ägare

Indutrade är noterat på Nasdaq Stockholm på Large Cap-listan. Antalet aktieägare per 30 september 2018 uppgick till 9 618. De tio största ägarna kontrollerade vid denna tidpunkt 65,9 procent av kapital och röster. Svenska juridiska personer, däribland institutioner såsom försäkringsbolag och fonder, ägde 61 procent av kapital och röster. Det utländska ägandet uppgick till 32 procent.

10 största ägare per 30 september 2018

  Antal aktierKapital/Röster, %
L E Lundbergföretagen 32 280 000 26,7
Didner & Gerge Fonder 10 531 409 8,7
AMF Försäkring och Fonder 7 328 533 6,1
Handelsbanken fonder 5 170 000 4,3
JPM Chase NA 
4 760 116 3,9
Första AP fonden

4 552 400

3,8
State Street Bank and Trust Co 4 470 268 3,7
Alecta Pensionsförsäkring   4 042 059 3,3
Livförsäkringsbolaget Skandia    3 455 774 2,9
Odin fonder 3 053 457 2,5
Övriga 41 210 984 34,1