Ägare

 

Indutrade är noterat på Nasdaq Stockholm på Large Cap-listan. Antalet aktieägare per 29 mars 2019 uppgick till 9 646. De tio största ägarna kontrollerade vid denna tidpunkt 62,4 procent av kapital och röster. Svenska juridiska personer, däribland institutioner såsom försäkringsbolag och fonder, ägde 57 procent av kapital och röster. Det utländska ägandet uppgick till 37 procent.

 

10 största ägare per 29 mars 2019

  Antal aktierKapital/Röster, %
L E Lundbergföretagen 32 280 000 26,7
Didner & Gerge Fonder 7 563 379  6,3
AMF Försäkring och Fonder 6 104 533 5,1
JPM Chase NA 5 374 667 4,5
State Street Bank and Trust Co W9
4 764 075 3,9

Handelsbanken fonder

4 635 800

3,8

Första AP-fonden 4 552 400 3,8
Alecta Pensionsförsäkring 3 642 059  3,0
Livförsäkringsbolaget Skandia 3 319 091 2,8
SEB Investment Management 3 148 088 2,6
Övriga 45 470 908 37,6