Ägare

Indutrade är noterat på Nasdaq Stockholm på Large Cap-listan. Antalet aktieägare per 29 mars 2018 uppgick till 10 239. De tio största ägarna kontrollerade vid denna tidpunkt 63,9 procent av kapital och röster. Svenska juridiska personer, däribland institutioner såsom försäkringsbolag och fonder, ägde 65 procent av kapital och röster. Det utländska ägandet uppgick till 28 procent.

10 största ägare per 29 mars 2018

  Antal aktierKapital/Röster, %
L E Lundbergföretagen 31 780 000 26,3
Didner & Gerge Fonder 11 766 690 9,7
AMF Försäkring och Fonder 7 578 533 6,3
Första AP-Fonden 4 552 400 3,8
Handelsbanken fonder 4 448 300 3,7
JPM Chase NA 4 052 087 3,4
Alecta Pensionsförsäkring 3 460 059 2,9
Livförsäkringsbolaget Skandia   3 430 802 2,8
Odin fonder    3 116 440 2,6
SEB Investment Management 2 907 254 2,4
Övriga 43 706 035 36,1