Investerare

Här hittar du information om Indutrades ägare, finansiella rapporter, presentationer, kalender för rapporteringstillfällen och annan finansiell data.

Indutrade som investering

Indutrade är en industrikoncern med hållbar tillväxt, attraktiv marknadsposition och låg riskprofil. Koncernen har en historik av stabil lönsamhet och starkt kassaflöde.

Läs mer om Indutrade som investering

Aktien

Indutrade är noterat på Nasdaq Stockholm på Large Cap listan. Antalet aktieägare per 30 december 2016 uppgick till 10 518. De tio största ägarna kontrollerade vid denna tidpunkt 60,9 procent av kapital och röster. 

Läs mer om aktien

Finansiell information

Indutrades finansiella information presenteras här i korthet. Resultaträkning, Balansräkning, Kassaflödesanalys och Nyckeltal.

Läs mer om finansiell information

215,40
+5,20
Aktiekurs

Finansiell kalender