Investerare

Här hittar du information om Indutrades ägare, finansiella rapporter, presentationer, kalender för rapporteringstillfällen och annan finansiell data.

Indutrade som investering

Indutrade är en industrikoncern med hållbar tillväxt, attraktiv marknadsposition och låg riskprofil. Koncernen har en historik av stabil lönsamhet och starkt kassaflöde.

Läs mer om Indutrade som investering

Aktien

Indutrade är noterat på Nasdaq Stockholm och ingår i Large Cap listan. Börsvärdet den 31 december 2018 var 24 848 Mkr. Antalet aktieägare uppgick till 9 553. De tio största ägarna kontrollerade vid denna tidpunkt 61 procent av kapital och röster. 

Läs mer om aktien

Finansiell information

Indutrades finansiella information presenteras här i korthet. Resultaträkning, Balansräkning, Kassaflödesanalys och Nyckeltal.

Läs mer om finansiell information

323,00
+2,00
Aktiekurs

Pressmeddelanden

Finansiell kalender

 • 2020-02-05

  Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2019

 • 2020-04-27

  Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2020

 • 2020-05-06

  Årstämma hålls i Stockholm

 • 2020-07-17

  Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2020