Investerare

Här hittar du information om Indutrades ägare, finansiella rapporter, presentationer, kalender för rapporteringstillfällen och annan finansiell data.

Indutrade som investering

Indutrade är en industrikoncern med hållbar tillväxt, attraktiv marknadsposition och låg riskprofil. Koncernen har en historik av stabil lönsamhet och starkt kassaflöde.

Läs mer om Indutrade som investering

Aktien

Indutrade är noterat på Nasdaq Stockholm och ingår i Large Cap listan. Börsvärdet den 31 december 2017 var 27 011 Mkr. Antalet aktieägare uppgick till 9 816. De tio största ägarna kontrollerade vid denna tidpunkt 63 procent av kapital och röster. 

Läs mer om aktien

Finansiell information

Indutrades finansiella information presenteras här i korthet. Resultaträkning, Balansräkning, Kassaflödesanalys och Nyckeltal.

Läs mer om finansiell information

269,40
+4,60
Aktiekurs

Finansiell kalender

 • 2019-04-25

  Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2019

 • 2019-05-09

  Årsstämma 2019

 • 2019-07-18

  Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2019

 • 2019-10-25

  Delårsrapport 1 januari – 30 september 2019