Sponsring

Vi stödjer organisationer och frågor som är i linje med våra grundläggande värderingar, både på koncernnivå och på lokal nivå. Några av de organisationer som Indutrade stöttar är;

Hungerprojektet

Hungerprojektet är en ideell organisation, som med kvinnor i fokus, verkar för att avskaffa hunger och fattigdom. Organisationen arbetar globalt och driver program i 12 länder i Afrika, Latinamerika och Asien. Tack vare engagerade lokala volontärer nådde Hungerprojektets program ut till cirka 16 miljoner människor under 2017.

Sedan 2016 investerar Indutrade i ett av Hungerprojektets epicenter i Asenema i östra Ghana. Ett epicenter är ett samhällscentrum som tillgodoser människors grundläggande behov såsom möjligheter till ekonomisk försörjning, mat, säkerhet, utbildning, jämställdhet, hälsa och miljö. Epicentret leds av en demokratiskt vald kommitté och byggnaden ägs av befolkningen i området.

Hungerprojektet verkar för att människor själva ska driva sin utveckling framåt, det är då förändringen blir långsiktigt hållbar. Ett exempel är att utbilda i företagsekonomi och bistå med mikrolån från epicentrets mikrobank. På så sätt kan människor starta egna företag och få inkomst dels från sitt jordbruk, dels från sitt företag.

Under 2018 användes vårt bidrag bland annat till att:

  • utbilda kvinnor i företagande och ledarskap
  • utbilda bönder i jordbrukstekniker
  • starta nya företag
  • utbilda byinvånare i demokrati och hållbar utveckling

 

BRIS - Barnens rätt i samhället

Grunden för all BRIS verksamhet är FN:s barnkonvention. BRIS erbjuder stöd till barn under 18 år via chatt, mejl, telefon och gruppstöd. De mobiliserar aktörer i samhället, alltifrån medlemmar till kommuner och andra organisationer. BRIS gör också barns röster hörda och vi påverkar beslutsfattare för att på så sätt stärka barnets rättigheter långsiktigt.

Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen arbetar med natur- och miljöprojekt i Sverige inom fem prioriterade områden: klimat, skog, miljögifter, hav och fiske samt jordbruk men även globalt i utvecklingssamarbete med samarbetsorganisationer i Afrika, Asien och Latinamerika samt Ukraina.

 

 

 

 

 

 


Utöver forskning finansierar Barncancerfonden vård, vårdutveckling, stöd till drabbade familjer samt informationsspridning; med syftet att skapa de bästa förutsättningarna för att nå det övergripande målet: Att alla barn som drabbas av cancer skall bli friska igen och leva fullgoda liv.