Sponsring

Vi stödjer organisationer och frågor som är i linje med våra grundläggande värderingar, både på koncernnivå och på lokal nivå. Några av de organisationer som Indutrade stöttar är;

Hungerprojektet

Hungerprojektet arbetar för att stärka fattiga människor på den afrikanska landsbygden. Sedan 2016 investerade vi i Asenema epicentret i östra Ghana, ett  samhällscenter och en dynamisk samlingspunkt för 5 till 15 byar. Epicentret syftar till att tillgodose människors grundläggande behov såsom möjligheter till ekonomisk försörjning, matsäkerhet, utbildning, jämställdhet, hälsa och miljö. Epicentret leds av en demokratiskt vald kommitté och byggnaden ägs av befolkningen i området.

Vårt bidrag användes bl. a. till att

  • utbilda kvinnor i företagande och ledarskap
  • utbilda bönder i jordbrukstekniker
  • starta nya företag
  • utbilda byinvånare i demokrati och utveckling

 

BRIS - Barnens rätt i samhället

Grunden för all BRIS verksamhet är FN:s barnkonvention. BRIS erbjuder stöd till barn under 18 år via chatt, mejl, telefon och gruppstöd. De mobiliserar aktörer i samhället, alltifrån medlemmar till kommuner och andra organisationer. BRIS gör också barns röster hörda och vi påverkar beslutsfattare för att på så sätt stärka barnets rättigheter långsiktigt.

Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen arbetar med natur- och miljöprojekt i Sverige inom fem prioriterade områden: klimat, skog, miljögifter, hav och fiske samt jordbruk men även globalt i utvecklingssamarbete med samarbetsorganisationer i Afrika, Asien och Latinamerika samt Ukraina.

Barncancerfonden


 

 

 

 

 


Utöver forskning finansierar Barncancerfonden vård, vårdutveckling, stöd till drabbade familjer samt informationsspridning; med syftet att skapa de bästa förutsättningarna för att nå det övergripande målet: Att alla barn som drabbas av cancer skall bli friska igen och leva fullgoda liv.