Långsiktiga lösningar och kundrelationer

Gustaf Fagerberg AB som har nordens största samlade sortiment av ventiler och instrument till svensk processindustri, ingår i Indutradekoncernen sedan 2001. En viktig del av erbjudandet är kompetens och konsultation kring var, hur och vilka varor som ska användas i olika processer. Att Gustaf Fagerberg AB och Indutrade har gemensamma värderingar utgår en grundläggande förutsättning för att lyckas med affären, där långsiktiga lösningar och kundrelationer är centrala för verksamheten.

Bolaget uppskattar hur Indutrade har gett dem förtroende att bibehålla och utveckla den egna goda affärskulturen och de unika i verksamheten. Styrkan med Indutrade är deras övertygelse om att kloka affärsbeslut fattas av de individer som är nära verksamheten. Indutrade har bland annat bidragit till bolagets utveckling genom värdefullt stöd i lednings- och affärsfrågor. Individen och bolaget som drivkraft för förändring är centralt också i den nyligen lanserade uppförandekoden. Samtidigt uppskattas långsiktigheten och tillgången till kompetens och nätverk hos en stabil ägare som värdesätter ständig utveckling.

"För att vara långsiktig krävs de mod, dvs att våga se bortom en kortsiktig belöning. Vidare krävs mod att i en affärsrelation våga ifrågasätta en kund och dess förslag på lösning. Slutligen krävs mod att stå upp för ett erbjudande och våga ta betalt för det. Vi vill att våra kunder och partners ska känna att vi bryr oss. Indutrades värderingar och den nya uppförandekoden går hand i hand med bolagets egna värderingar kring affärsmannaskap, samarbete och långsiktighet. Det är utefter dessa värderingar vi på Fagerberg lever och växer, både som företag och som individer".

Peter Fredriksson, VD Gustaf Fagerberg AB